Friday, December 9, 2016

kapwa

kung ako na lang ang natitira

ang huling Tagalog
huling maharlika
luzviminda
natatanging timawa

pagkalaho ng huling alaala

ninuno
anito
tubig
lupa

sarili

makikilala pa ba?