Tuesday, September 13, 2016

ang pagdaloy ng saysay, tula
ang bigat o gaan ng wika
sa katas ng puno maihahambing
minsa’y  matamis, minsa’y nakakalasing
lasang tamis at pait
sa kani-kanilang karanasan nanggagaling

mga naiwang pamana, kaalaman
mga ugat ang umiipon ng unti-unti
mula sa unang pagkamulat,
lupa’t binhi

sa sanga
ilang angaw na dahon ang mata
kinang araw, saksing hapis at saya

at sa buong kagubatan
lahat ay may taglay
tanglad, kasaysayan
balik daan at gabay

at ano ang isang puno
ano ang timbang ng kanyang katas
daloy ng wikang walang dulo
kahit sino mang magkumpas

tanungin tungkol tangi
tiyak ay tutugon
  asim ng suka
  tubang nanghalina
kung paraan lamang, ‘di ko kayang iahon