Thursday, December 24, 2015

ulop (15.04.28)


ulop ay naglaho
anino ng araw
nagpapakinang
sa buwan
binubunyag
napalibutang
tarik at taas

ang ilan
matatag
matulis
tigang

habang iba’y
saganang umaakit
tinatago
ngipin
hukay
bitag

napapalibutang lambak
anumang daan
hahantong
<uphill battle>

ito bang
init
nakakabalisa
ay alaala ng
nagliliyab na araw

lumalamig
umiinit
ng walang katapusan

o pahiwatig
ng higit na malalim

uupo
magdadasal
dumating
   ang anino ng daigdig
   ang mga gabay ng langit sa gabi
panahon
   bago muling sumalakay at manatili
   ang sumusugpong ulop

No comments:

Post a Comment